Въз основа на теста за ADHD на Jasper / Goldberg

ADHD тест 🧠⚡️

Направете този тест за ADHD/ADD и преценете симптомите си

Когато разпознаете своите симптоми на ADHD, вие ще разберете себе си по-добре, ще имате по-смислени взаимоотношения и ще увеличите ефективността в работата си. Извършването на теста предоставя възможност за ранно откриване и професионално насочване, което може да подобри качеството на живот и да подпомогне управлението на симптомите.

Тестът е улеснен за хора с ниско ниво на внимание. Този тест за ADHD е 100% безплатен и не изисква лична информация.

Стартирайте теста 🚀

Тестът отнема по-малко от 5 минути, но подобреното качество на живот остава с вас

ADHD тест

Оценете вашите симптоми на ADHD

Направете този тест за ADHD, за да идентифицирате възможни симптоми на дефицит на вниманието и хиперактивно разстройство. Работи за възрастни и деца.