Врз основа на Jasper / Goldberg ADHD тест

АДХД тест 🧠⚡️

Направете го овој ADHD/ADD тест и проценете ги вашите симптоми

Кога ќе ги препознаете симптомите на АДХД, ќе се разберете подобро, ќе имате позначајни односи и ќе ги зголемите перформансите во вашата работа. Правењето на тестот дава можност за рано откривање и професионално водство, што може да го подобри квалитетот на животот и да го поддржи управувањето со симптомите.

Тестот е лесен за луѓе со мал опсег на внимание. Овој АДХД тест е 100% бесплатен и не бара лични податоци.

Започнете го тестот 🚀

Тестот трае помалку од 5 минути, но подобрениот квалитет на живот останува со вас

АДХД тест

Проценете ги вашите симптоми на АДХД

Направете го овој АДХД тест за да ги идентификувате можните симптоми на нарушување на вниманието и хиперактивноста. Работи за возрасни и деца.