بر اساس تست ADHD جاسپر/گلدبرگ

تست ADHD 🧠⚡️

این تست ADHD/ADD را انجام دهید و علائم خود را ارزیابی کنید

وقتی علائم ADHD خود را بشناسید، خود را بهتر درک خواهید کرد، روابط معنادارتری خواهید داشت و عملکرد در کار خود را افزایش خواهید داد. انجام آزمایش فرصتی برای تشخیص زودهنگام و راهنمایی حرفه ای فراهم می کند که می تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد و از مدیریت علائم پشتیبانی کند.

تست برای افرادی با دامنه توجه کم آسان شده است. این تست ADHD 100% رایگان است و نیازی به اطلاعات شخصی ندارد.

شروع تست 🚀

تست کمتر از 5 دقیقه طول می کشد، اما بهبود کیفیت زندگی با شما باقی می ماند

تست ADHD

علائم ADHD خود را ارزیابی کنید

این تست ADHD را برای شناسایی علائم احتمالی نقص توجه و بیش فعالی انجام دهید. برای بزرگسالان و کودکان کار می کند.