Perustuu Jasper/Goldberg ADHD-testiin

ADHD testi 🧠⚡️

Tee tämä ADHD/ADD-testi ja arvioi oireesi

Kun tunnistat ADHD-oireesi, ymmärrät itseäsi paremmin, sinulla on merkityksellisempiä ihmissuhteita ja parannat työsi suorituskykyä. Testin tekeminen tarjoaa mahdollisuuden varhaiseen havaitsemiseen ja ammatilliseen ohjaukseen, mikä voi parantaa elämänlaatua ja tukea oireiden hallintaa.

Testi on tehty helpoksi ihmisille, joilla on alhainen tarkkaavaisuus. Tämä ADHD-testi on 100 % ilmainen eikä vaadi henkilökohtaisia tietoja.

Aloita testi 🚀

Testi kestää alle 5 minuuttia, mutta parantunut elämänlaatu pysyy mukanasi

ADHD testi

ADHD-testi

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa ei ole harvinaista, että yksilöillä on vaikeuksia tarkkaavaisuuden, keskittymisen ja hyperaktiivisuuden kanssa. Joillakin nämä haasteet voivat olla merkki tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD). Oireiden tunnistaminen ja asianmukaiseen testaukseen ja tukeen hakeutuminen voivat olla ratkaisevia askeleita ADHD:n tehokkaassa hallinnassa.

Mikä on ADHD?

ADHD on neurologinen kehityshäiriö, jolle on ominaista jatkuva tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus, jotka haittaavat päivittäistä toimintaa ja kehitystä. Vaikka ADHD liitetään usein lapsiin, se voi jatkua aikuisuuteen asti ja vaikuttaa elämän eri osa-alueisiin, kuten työhön, ihmissuhteisiin ja akateemiseen suoritukseen.

ADHD:n oireet

ADHD:lla ja ADD:lla on useita helposti tunnistettavia oireita.

Tarkkaamattomuus

ADHD:tä sairastavilla henkilöillä voi olla vaikeuksia keskittyä ja kiinnittää huomiota tehtäviin tai toimintoihin, ja he ovat usein helposti hajamielisiä tai unohtamiskykyisiä. Heillä voi olla vaikeuksia noudattaa ohjeita, organisoida tehtäviä ja suorittaa tehtäviä loppuun.

Hyperaktiivisuus

Hyperaktiivisuus ilmenee liiallisena levottomuutena, hermostuneisuutena tai kyvyttömyytenä pysyä istumassa pitkiä aikoja. Levottomuus voi ilmetä vaikeutena osallistua rauhallisiin toimintoihin ja jatkuvana liikkeen tai ärsykkeen tarpeena.

Impulsiivisuus

Impulsiivisuudella tarkoitetaan toimimista ajattelematta seurauksia. ADHD:tä sairastavilla henkilöillä voi olla vaikeuksia hallita impulssejaan, mikä johtaa keskustelujen keskeytymiseen, vaikeuksiin odottaa vuoroaan ja hätiköityihin päätöksiin.

ADHD-testaus

Jos sinulla tai läheiselläsi on ADHD:n oireita, on tärkeää hakeutua ammattilaisen arvioitavaksi. Kattavaan arviointiin kuuluu tyypillisesti tietojen kerääminen eri lähteistä, mukaan lukien:

Kliiniset haastattelut

Terveydenhuollon ammattilainen haastattelee henkilöä ja tarvittaessa hänen hoitajiaan kerätäkseen tietoja oireista, sairaushistoriasta ja päivittäisistä toiminnoista.

Käyttäytymiseen liittyvät havainnot

Käyttäytymisen havainnointi eri ympäristöissä, kuten kotona, koulussa tai työpaikalla, voi antaa arvokasta tietoa ADHD-oireiden esiintymisestä ja vaikutuksista.

Psykologinen testaus

Standardoituja testejä voidaan käyttää kognitiivisten toimintojen, tarkkaavaisuuden ja muiden asiaankuuluvien osa-alueiden arvioimiseksi. Nämä testit auttavat tunnistamaan vahvuus- ja heikkousalueet ja ohjaamaan hoitosuosituksia.

Lääketieteellinen arviointi

Lääkärin tutkimus voidaan suorittaa, jotta voidaan sulkea pois muut mahdolliset oireiden syyt ja selvittää mahdolliset ADHD:n rinnalla esiintyvät samanaikaiset sairaudet.

Tuen hakeminen

ADHD-diagnoosin saaminen voi olla ensimmäinen askel kohti asianmukaista tukea ja toimenpiteitä. Hoitovaihtoehtoja voivat olla mm:

Lääkitys

Stimuloivat ja ei-stimuloivat lääkkeet voivat auttaa ADHD:n oireiden hallinnassa parantamalla tarkkaavaisuutta, impulssikontrollia ja hyperaktiivisuutta.

Terapia

Käyttäytymisterapia, kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT) ja neuvonta voivat tarjota strategioita ADHD-oireista selviytymiseen, organisointitaitojen parantamiseen ja niihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Elämäntapamuutokset

Terveellisten elämäntapojen omaksuminen, kuten säännöllinen liikunta, riittävä uni ja stressinhallintatekniikat, voivat täydentää muita hoitoja ja edistää yleistä hyvinvointia.

ADD vs. ADHD

Tarkkaavaisuushäiriötä (ADD) ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriötä (ADHD) käytetään usein vaihtelevasti, mutta ne eivät ole täysin samat. Ensisijainen ero näiden kahden välillä on hyperaktiivisuus.

Sekä ADD että ADHD liittyvät tarkkaavaisuusongelmiin, mutta erona on hyperaktiivisuuden ja impulsiivisuuden esiintyminen tai puuttuminen. ADHD käsittää laajemman valikoiman oireita, mukaan lukien sekä tarkkaamattomuus että ylivilkkaus/impulsiivisuus, kun taas ADD viittaa erityisesti tarkkaamattomuuteen ilman merkittävää ylivilkkautta tai impulsiivisuutta.

Alla olevalla testillä voit selvittää, onko sinulla ADHD:n tai ADD:n oireita.

Elämä diagnoosin jälkeen

Vaikka ADHD voi aiheuttaa huomattavia haasteita, varhaisella tunnistamisella, tarkalla diagnoosilla ja tehokkailla hoitostrategioilla voidaan vaikuttaa merkittävästi häiriöstä kärsivien ihmisten elämään. Ymmärtämällä oireet, hakeutumalla asianmukaisiin testeihin ja hakemalla tukea ja resursseja ADHD:tä sairastavat henkilöt voivat selviytyä jokapäiväisessä elämässään luottavaisemmin ja menestyksekkäämmin. Muista, ettet ole yksin, ja apua on saatavilla tukeaksesi sinua matkallasi kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia.

Lähde

Tämä testi perustuu Jasper / Goldberg Adult ADD Screening Examination - Versio 5.0.

Positiiviset testitulokset voivat johtua ahdistuksesta, masennuksesta tai maniasta. Nämä tilat on suljettava pois ennen kuin ADHD- tai ADD-diagnoosi voidaan tehdä.

Online-seulontatyökalut eivät ole diagnostisia välineitä. Kerro tuloksistasi lääkärille tai terveydenhuollon tarjoajalle.

Arvioi ADHD-oireesi

Suorita tämä ADHD-testi tunnistaaksesi tarkkaavaisuushäiriön ja hyperaktiivisuushäiriön mahdolliset oireet. Toimii aikuisille ja lapsille.